Cennik / Prices

Nauka języka angielskiego

Podane ceny dotyczą zajęć trwających 60 minut – długość i częstotliwość lekcji ustalam wspólnie z Kursantem/-ami.

 • zajęcia ogólnojęzykowe: 85 zł (50 zł w grupie 2-os.)
 • trening sprawności: 90 zł (55 zł w grupie 2-os.)
 • warsztaty językowe: 90 zł (55 zł w grupie 2-os.)
 • zajęcia egzaminacyjne: 90 zł (55 zł w grupie 2-os.)
 • korepetycje: 85 zł (50 zł w grupie 2-os.)
 • zajęcia specjalne: 95 zł (60 zł w grupie 2-os.)
 • zajęcia na poz. C1-C2 (poz. zaawansowany): dopłata 5-10 zł /os.
 • lekcja próbna: połowa stawki (lekcja darmowa w przypadku późniejszego podjęcia nauki w EduLingva)

Tłumaczenia i redakcja tekstu / Translation and text editing

(for the English version see below)

Cena tłumaczenia uzależniona jest od liczby znaków w jego ostatecznej wersji, dlatego finalny koszt znany jest po wykonanej usłudze. Poniższe ceny dotyczą jednostek obliczeniowych, czyli określonej liczby znaków (licząc ze spacjami) przetłumaczonego już tekstu.

Strony obliczeniowe:

 • tłumaczenie zwykłe PL/ANG: 40 zł / 1800 znaków
 • tłumaczenie zwykłe ANG/PL: 35 zł / 1800 znaków
 • tłumaczenie specjalne: cena ustalana indywidualnie
 • korekta/edycja tekstu: 50% stawki za tłumaczenie na dany język
 • przy tłumaczeniach powyżej 10 stron obliczeniowych atrakcyjne rabaty!

Arkusze wydawnicze:

 • tłumaczenie zwykłe PL/ANG: 700 zł / 40 tys. znaków (do 5 arkuszy)
 • tłumaczenie zwykłe PL/ANG: 650 zł / 40 tys. znaków (do 10 arkuszy)
 • tłumaczenie zwykłe PL/ANG: 600 zł / 40 tys. znaków (powyżej 10 arkuszy)
 • tłumaczenie zwykłe ANG/PL: 600 zł / 40 tys. znaków (do 5 arkuszy)
 • tłumaczenie zwykłe ANG/PL: 550 zł / 40 tys. znaków (do 10 arkuszy)
 • tłumaczenie zwykłe ANG/PL: 500 zł / 40 tys. znaków (powyżej 10 arkuszy)
 • tłumaczenie specjalne: cena ustalana indywidualnie
 • korekta/edycja tekstu: 50% stawki za tłumaczenie na dany język
 • korekta poskładowa książek: 25% stawki za tłumaczenie na dany język

***

The cost of translation at EduLingva is determined by the number of characters in the target-language version, so the final price is set after the service is completed. The prices below refer to fixed character counts (including spaces) of the translated text.

Fixed page counts:

 • regular translations EN/PL: 35 zł / 1,800 characters
 • regular translations PL/EN: 40 zł / 1,800 characters
 • special translations: individual pricing
 • proofreading and text editing: half the rate for translation to a given language
 • attractive discounts for translations of above-18k character counts!

Fixed publishing-volume counts (c):

 • regular translations EN/PL: PLN 600 / 40k characters (up to 5c)
 • regular translations EN/PL: PLN 550 / 40k characters (up to 10c)
 • regular translations EN/PL: PLN 500 / 40k characters (above 10c)
 • regular translations PL/EN: PLN 700 / 40k characters (up to 5c)
 • regular translations PL/EN: PLN 650 / 40k characters (up to 10c)
 • regular translations PL/EN: PLN 600 / 40k characters (above 10c)
 • special translations: individual pricing
 • pre-typesetting proofreading and text editing: half the rate for translation to a given language
 • post-typesetting proofreading of books: half the rate for pre-typesetting proofreading and editing text in a given language

Trening skutecznego uczenia się

Podane ceny dotyczą zajęć trwających 60 minut – długość i częstotliwość lekcji ustalam wspólnie z Kursantem/-ami.

 • zajęcia ogólnostrategiczne: 85 zł (50 zł w grupie 2-os.)
 • trening strategii językowych: 90 zł (55 zł w grupie 2-os.)
 • strategiczny trening sprawności (zajęcia w j. polskim): 85 zł (50 zł w grupie 2-os.)
 • strategiczny trening sprawności (zajęcia w j. angielskim): 95 zł (60 zł w grupie 2-os.)
 • zajęcia dla rodziców: 80 zł (45 zł w grupie 2-os.)
 • lekcja próbna: połowa stawki (lekcja darmowa w przypadku późniejszego podjęcia nauki w EduLingva)