Kwalifikacje i doświadczenie

Wykształcenie

 • 2013-2015: filologia polska – podyplomowe studia nauczania j. polskiego jako obcego
 • 2009-2014: filologia angielska – spec. tłumaczeniowa oraz spec. nauczycielska z historią
 • znajomość j. obcych: angielski C2, francuski B2, włoski B1 

Ważniejsze formy doskonalenia zawodowego (2012-2021)

 • konferencja metodyczna wyd. Cambridge University Press nt. nauczania grup egzaminacyjnych
 • konferencja metodyczna wyd. Pearson poświęcona ciekawemu nauczaniu gramatyki
 • konferencja metodyczna wyd. Nowa Era & Discovery Education związana z kształceniem umiejętności życiowych w edukacji językowej
 • konferencja projektowa LELLE (Uniwersytet Ekonomiczny) nt. kompetencji uczenia się – krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, zarządzanie procesem uczenia się
 • szkolenie w centrum Dobre kadry pt. „Otwarty umysł – czy warto uczyć się przez całe życie?”
 • szkolenia w centrum Dobre kadry z zakresu komunikacji i edukacji międzykulturowej
 • szkolenie z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu
 • szkoleniowa rada pedagogiczna z zakresu aktywizujących metod nauczania
 • warsztaty metodyczne nt. efektywnej rozgrzewki językowej i przełamywania bariery komunikacyjnej
 • warsztaty metodyczne pt. „Gry psychologiczne na zajęciach języka obcego”
 • warsztaty metodyczne pt. „Jak wzmacniać pamięć ucznia w procesie nauczania słownictwa”
 • warsztaty metodyczne pt. „Style uczenia się w praktyce nauczania języków obcych”
 • warsztaty metodyczne pt. „Superpakiet lektora – łamigłówki, zagadki i historyjki na każdą okazję”
 • warsztaty metodyczne wyd. Pearson nt. nauczania Metodą Komunikacyjną
 • warsztaty metodyczno-psychologiczne z cyklu „Akademia lektora” nt. nauczania dorosłych, ciekawego nauczania gramatyki oraz efektywnego wykorzystania ilustracji na zajęciach językowych
 • warsztaty metodyczno-psychologiczne z zakresu stosowania metody Design Thinking w edukacji
 • warsztaty PluriMobil nt. interkulturowo-językowego przygotowania do mobilności
 • warsztaty we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli pt. „Jak uczyć języka angielskiego w klasach 0-3”
 • wideo-szkolenie metodyczne wyd. Oxford University Press nt. wartościowych ćwiczeń leksykalno-komunikacyjnych
 • wideo-szkolenie psychologiczno-metodyczne pt. „Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, to pozostaje ono w spoczynku – czyli o tym, jak pobudzać do rozwoju”
 • wideo-szkolenie wyd. Macmillan Education nt. aktywizacji i utrzymania koncentracji u nastolatków
 • wideo-szkolenie wyd. National Geographic Learning nt. konstrukcji kursu języka biznesowego i przygotowania do egzaminów BEC
 • wykład dr. Dolińskiego z SWPS nt. refleksyjności w edukacji
 • wykład z cyklu „Neurodydaktyka doktora Kaczmarzyka” (Uniwersytet Śląski)
 • szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Doświadczenie

 • od 2018 roku: prowadzenie firmy edukacyjno-tłumaczeniowej EduLingva
 • 2014-2018: praca w szkole zawodowej, szkole podstawowej i przedszkolu jako nauczyciel j. angielskiego, historii i wychowawca
 • 2014: podyplomowe praktyki lektorskie na letnim kursie j. polskiego dla obcokrajowców
 • 2013-2014: zajęcia we wrocławskich liceach – badania nad stylami uczenia się i warsztaty efektywnego czytania w języku obcym
 • 2012-2016: praca we wrocławskich szkołach językowych – prowadzenie kursów grupowych i indywidualnych
 • 2012-2016: prywatne tłumaczenia pisemne oraz konwersacje i korepetycje z j. angielskiego
 • 2012: studenckie praktyki tłumaczeniowe
 • 2011-2013: studenckie praktyki nauczycielskie