Tłumaczenia i redakcja tekstu / Translation and text editing

(for the English version see below)

Co i jak tłumaczę?

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że tłumaczenie tekstu często jest po prostu tworzeniem go od nowa w języku docelowym, gdyż wbrew pozorom niewiele jest wyrażeń, które w określonym kontekście mają identyczne znaczenie w dwóch różnych językach. Tzw. przekład wymaga więc nie tylko nienagannej znajomości języka, ale i świadomości kulturowej, wiedzy o komunikacji oraz budowie tekstu, a czasami także wiedzy specjalistycznej. Dlatego właśnie przetłumaczenie ważnego dla nas tekstu warto powierzyć profesjonalistom.

Moje doświadczenie tłumaczeniowe to przede wszystkim teksty naukowe o tematyce historycznej, artystycznej i językoznawczej, stąd z przyjemnością podejmuję się przekładów treści humanistyczno-społecznych. W ostatnim czasie wiele tłumaczyłam też jednak treści związanych z naukami ścisłymi, przyrodniczymi i medycyną. Zdobyte wykształcenie pozwala mi również z powodzeniem tłumaczyć teksty pisane językiem prawniczym, co okazjonalnie także praktykuję. W kwestii dokumentów bardzo lubię zaś tłumaczyć materiały rekrutacyjne i inne z zakresu HR.

Jako językoznawca z przyjemnością pracuję z tekstem, czyli zajmuję się jego redakcją: przepisuję i/lub formatuję, koryguję, edytuję itp.

Oferta

Mogę przetłumaczyć dla Państwa dowolnego rodzaju tekst o tematyce ogólnej lub związanej z konkretną dziedziną wiedzy: artykuł, opowiadanie, ulotkę, instrukcję, opis, streszczenie, dokumenty tj. umowę czy życiorys, list, korespondencję mailową, zaproszenie, reklamę, ogłoszenie, przewodnik… i wiele innych. Po wcześniejszej konsultacji z Klientem mogę również podjąć się tłumaczenia specjalnego – o nietypowej treści czy formie. Możliwe jest także sprawdzenie tłumaczenia wykonanego przez inną osobę, czyli tzw. korekta, albo redakcja każdego innego tekstu w j. angielskim lub po polsku.

——————————————————————————————————-

What and how do I translate?

It is rarely realised that translating a piece of text tends to be simply writing it again in the target language, as despite appearances, there are few phrases which in a given context share the same meaning in two different languages. Thus, not only does translating require the excellent command of a language, but it also calls for cultural awareness, communicative awareness, textual awareness, and sometimes also specialist knowledge. That is why the translation of an important text should be entrusted to professionals.

My translating background covers mainly academic content referring to history, art and linguistics. Therefore, I am pleased to undertake translations in the field of humanities and social sciences. Recently, I have been also translating numerous texts related to technology, sciences and medicine. Moreover, my education enables me to successfully translate legal content, which is what I occasionally deal with, too. In reference to documents, I am fond of translating recruitment and other HR papers.

As for a linguist, it is my pleasure to work with raw text, so I edit it: copy and/or format, proofread, rearrange, etc.

Services

I am able to translate for you any type of text with a general or specific subject matter: article, story, leaflet, instruction or manual, description, abstract or summary, documents such as contract, agreement, or resume, profile or biographical note, letter, e-mail correspondence, invitation, advertisement or announcement, tourist guide… and a lot more. Having consulted it with the client, I can also undertake a special translation – with unusual content or form. Furthurmore, I can proofread a translation made by another person or edit any text written either in English or in Polish.